Rouw- en verliesbegeleiding kinderen

Rouw- verliesbegeleiding kinderen Praktijk Kompassie

Bij kinderen denk je aan: spelen, plezier maken, leren en groeien. Je wilt dat ze zorgeloos opgroeien. Maar kinderen krijgen onvermijdelijk te maken met verdriet. Helaas kunnen we ze niet beschermen tegen verlies, rouw en pijn. Wel kunnen we troosten en ruimte geven aan hun eigen proces. 

Voor kinderen is alles de eerste keer. Daarom is het zo belangrijk dat ze leren om te gaan met verschillende emoties. Neem kinderen mee in het verlies en help ze met teleurstellingen. Kinderen rouwen niet continu. Het ene moment zijn ze boos of verdrietig. Ze stellen eindeloos veel vragen. Een ogenblik later zijn ze fijn aan het spelen. Dit is een normale beweging: zo raken ze niet overspoeld door de heftigheid van de gebeurtenis. 

Door mijn ervaring als leerkracht, pedagogisch medewerker en als rouw- en verliesbegeleider weet ik wat passend is bij welke leeftijd. Ook kijk ik zorgvuldig naar wat het kind prettig vindt. Afwisselend zet ik creatieve werkvormen of gesprekken in. Ik maak inzichtelijk wat het kind bezighoudt door onder andere te tekenen,  te knutselen, poppetjestaa ,  te timmeren of door verhalen in te zetten. 

De begeleiding start met een intakegesprek samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Na een afgesproken aantal sessies volgt een evaluatiegesprek. We kijken samen of een vervolg nodig is. Gezinsbegeleiding starten zou ook een van de opties kunnen zijn na een individuele sessie. Dit alles in overleg en in afstemming met elkaar.